Kids er et tilbud for barn mellom 6 og 11 år. Treningen er tilpasset barn med fokus på lek og læring. Vi ønsker å hjelpe barna med å være i aktivitet, oppleve mestring og sette de opp for et langt og aktivt liv. Disse timene passer for alle uansett nivå og treningsbakgrunn.

Send e-post til fern@elitegym.no dersom du ønsker å melde barnet ditt på CrossFit for kids!